Toegankelijkheidsverklaring

BLOK-BLOC streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Iedereen moet de informatie op BLOK-BLOC eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23 september 2020

De toegankelijkheid van Blok-Bloc werd laatst gecontroleerd door de beheerder van de website.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

 

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Werkpunt 1

Afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst of hebben een incorrecte alternatieve tekst.

Gevolg

Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt volledig vernieuwd in het voorjaar van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Alternatief 

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

 

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Werkpunt 1

De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd. De tabbladen worden niet aangegeven als koppen.

Gevolg

Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt volledig vernieuwd in het voorjaar van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Alternatief 

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

 

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Werkpunt 1

Sommige onderdelen op onze website zijn niet goed bruikbaar voor mensen die slechtziend zijn. Bij enkele titels is er onvoldoende contrast tussen de kleur van de tekst en de achtergrondkleur.

Gevolg

Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt volledig vernieuwd in het voorjaar van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Alternatief 

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

Werkpunt 2

Niet alle links hebben een duidelijke omschreven tekst.

Gevolg

Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt volledig vernieuwd in het voorjaar van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Alternatief 

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

 

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

Werkpunt 1

Gevolg

Opgelet: voor een geldige en volledige toegankelijkheidsverklaring moet je dit nog invullen.

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt volledig vernieuwd in het voorjaar van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Alternatief 

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

 

Richtlijn 2.3 Toevallen

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen veroorzaakt.

Werkpunt 1

Bij sommige evenementen staat een carrousel met foto's die na een tijdje automatisch verdwijnen of opschuiven. Er is geen pauzeknop.

Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt volledig vernieuwd in het voorjaar van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Alternatief 

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

 

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Werkpunt 1

Sommige pagina's op onze website hebben een cryptische titel (zoals een code)

Gevolg

Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt volledig vernieuwd in het voorjaar van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Alternatief

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

 

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Werkpunt 1

Onze website wordt mogelijk niet voorgelezen in de juiste taal

Gevolg

Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt volledig vernieuwd in het voorjaar van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Alternatief

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

 

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Werkpunt 1

Er is geen tekstuele hulp bij het invullen van een formulier.

Dit probleem doet zich voor op deze pagina's: https://www.oudebadhuis.be/

Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt volledig vernieuwd in het voorjaar van 2021. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing.

Alternatief

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

 

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

  • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
  • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
  • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.